Loading
Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając nową Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Copyright ® 2008-2024 gotowkadlafirm.pl. All rights reserved.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Aby móc skorzystać z usługi zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) za pośrednictwem Serwisu, zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych w formularzu. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane. 
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.), zwany dalej „Rankomat”, z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł, adres e-mail: bok@ebroker.pl. 
 3. Rankomat powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@rankomat.pl. 
 4. Skorzystanie przez Ciebie z usługi oferowanej za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne. 
 5. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do: 
  • wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem (dalej: „Umowa”), 
  • marketingu własnych towarów lub usług Rankomat – w tym celu będą przetwarzane następujące dane: imię, numer telefonu, adres email;
  • marketingu towarów lub usług podmiotów współpracujących z Rankomat – w tym celu będą przetwarzane następujące dane: imię, numer telefonu, adres email;

§ 2 Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykonania Umowy, następnie w adekwatnym zakresie do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w §1 ust. 5 lit. b) (marketing), a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
 2. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 3. Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Rankomat Twoich danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usługi zgodnie z Umową. 

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Rankomat zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom nieuprawnionym oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1. 
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Dostęp do danych posiadają upoważnione osoby. 

§ 4 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu polega na zbieraniu i przekazywaniu firmom pożyczkowym oraz bankom informacji na temat potencjalnych klientów tj. osób zainteresowanych uzyskaniem kredytu, dlatego też w celu jej wykonania Rankomat udostępnia Twoje dane osobowe tym podmiotom, które następnie mogą je przetwarzać w celu przedstawienia Ci oferty swoich usług finansowych. Lista podmiotów współpracujących z Rankomat: Aasa Polska S.A., AD Finance Sp. z o.o., AFK Sp. z o.o., Aforti Finance S.A., Aion Bank SA, AIQLABS Sp. z o.o., Akredo Sp. z o.o., Alfa Finance Sp. z o.o., Alfakredyt Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Aplitt Sp. z o.o., Aventus Group Sp. z o.o., Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Blue Finance Polska sp. z o.o., BNP Paribas S.A., Capital Service S.A., Cardina Sp. z o.o., CASHSPORT.pl Sp. z o.o., CityAds, CreamWise Inc., Credissimo Polska Sp. z o.o., Credit Agricole Bank Polska S.A., Creditstar Poland Sp. z o.o., Deutsche Bank Polska S.A., Everest Finanse S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., FELLOW FINANCE Sp. z o.o., Ferratum Bank p.l.c., Finansowo Sp. z o.o., Fincapital Sp. z o.o., Fincross Sp. z o.o., Fintredo Financial Technology Sp. z o. o., FUNEDA Sp. z o.o., Getin Noble Bank SA, ID Finance Poland Sp. z o.o., Idea Bank S.A., Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Incredit Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., IPF Polska Sp. z o.o., Janvest S.A., Kreditech Sp. z o.o., Lidya Poland Sp. z o.o., Light reaction, Lime-Kredyt Sp. z o.o., Mash Poland Sp. z o.o., mBank S.A., Midway Invest Sp. z o.o., Mikrokasa S.A., MILOAN POLSKA Sp. z o.o., Mini Money Sp. z o.o., MoneyDot Sp. z o.o., Nest Bank S.A., Net Credit Sp. z o.o., Net Gotówka Sp. z o.o., Nordecum Sp. z o.o., Open Finance S.A., otovo, PKO Bank Polski S.A., PolCredit Sp. z o.o., Premium Management S.A., Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A., Primus Finance Sp. z o.o., PROFI CREDIT Polska S.A., Provema Sp. z o.o., Provident Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Raiffeisen Digital Bank AG, Rapid Finance Polska Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., Santander Consumer Bank S.A., Smartney Sp. z o.o., SOLVEN Finance Sp. z o.o., Soonly Finance Sp. z o.o., Sponto, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., Toyota Bank Polska S.A., Traffic Control, Tribution Consult Ltd., TYLKO LOGO, Vega Sp. z o.o., Vehis, VeloBank S.A., VIA Payments UAB, VIA SMS PL Sp.z o.o., Vippo Sp. z o.o., WANDOO FINANCE Sp. z o.o., WELTHON, Wonga.pl Sp. z o.o., Yes Finance S.A., YOLO S.A., Zaliczka Sp. z o.o.;
 2. Ponadto, możemy udostępnić Twoje dane innym podmiotom na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu. Wszelkie tego typu przypadki są starannie przez nas analizowane. 
 3. Dostęp do Twoich danych mogą mieć również podmioty, z których usług Rankomat korzysta w związku z prowadzoną działalnością (np. podmioty, które dostarczają nam systemy informatyczne do wysyłki treści marketingowych lub firmy hostingowe). Rankomat zawarła z takimi podmiotami stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, których przedmiotem jest zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych. 
 4. Dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail podanego przez Ciebie w związku z korzystaniem z Serwisu może mieć także serwis Facebook prowadzony przez Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), pod warunkiem, że jesteś użytkownikiem Facebooka i skorzystałeś z Serwisu w wyniku kliknięcia na reklamę Serwisu wyświetlaną na Facebooku. Adres e-mail użyty przez Ciebie w związku z korzystaniem z Serwisu zostanie przekazany w postaci zaszyfrowanej Facebookowi w oparciu o postanowienia zaakceptowanego przez Ciebie regulaminu Facebooka. Facebook będzie mieć możliwość rozpoznania Twojego adresu e-mail tylko w przypadku, gdy już wcześniej uzyskał do niego dostęp, np. podczas rejestracji przez Ciebie profilu na Facebooku. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przekazania Twojego adresu e-mail Facebookowi. W tym celu prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@rankomat.pl.

§ 5 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawami prawnymi przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). 
 2. Przede wszystkim, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby móc zrealizować usługę świadczoną za pośrednictwem Serwisu i udostępnić je firmom pożyczkowym oraz bankom, które następnie przedstawią Ci swoje oferty produktów finansowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 3. Po wykonaniu tej usługi, na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingu towarów i usług własnych oraz podmiotów należących do Grupy Rankomat, w tym w szczególności Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp.k. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO administrator danych może powołać się na uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Tym uzasadnionym interesem, zarówno w przypadku marketingu usług lub towarów własnych, jak i marketingu usług lub towarów strony trzeciej (podmiotów należących do Grupy Rankomat, w tym w szczególności Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp.k.) jest dotarcie z komunikatem reklamowym do określonej grupy odbiorców. 
 4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu marketingu towarów i usług podmiotów współpracujących z Rankomat w oparciu o Twoją zgodę, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podmiotami współpracującymi z Rankomat są reklamodawcy, którzy zlecają nam wysyłanie informacji handlowych dotyczących ich usług lub towarów. Nie udostępniamy żadnych Twoich danych osobowych tym podmiotom. To Rankomat realizuje i nadzoruje cały proces wysyłki informacji handlowych. 

§ 6 Zakres przetwarzanych danych

 1. Rankomat przetwarza Twoje dane osobowe w następującym zakresie: 
  • w celu wykonania Umowy - imię, nazwisko, telefon, adres email, NIP, nazwa firmy
  • w celu marketingu towarów lub usług własnych oraz towarów lub usług podmiotów współpracujących – imię, numer telefonu, adres email;

§ 7 Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. 
 2. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że klikniesz w link służący do wypisania się z bazy mailingowej znajdujący się na końcu wiadomości zawierającej informacje handlowe przesłanej przez Rankomat lub prześlesz nam e-mail z informacją o wycofaniu zgód na adres bok@grupaebroker.pl lub iod@rankomat.pl. 

§ 8 Polityka „cookies”

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”). Pliki typu „cookies” to informacje zapisywane przez przeglądarkę użytkownika, obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika, np. ulubione strony internetowe. Pliki cookies nie identyfikują użytkownika poprzez takie dane jak imię czy nazwisko, które nie są zbierane za pośrednictwem technologii „cookies”, nie mają również wpływu na sprzęt i oprogramowanie użytkownika. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ 
 2. Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora. 
 3. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć. 
 4. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 5. Rankomat wykorzystuje w swoich serwisach internetowych pliki „cookies” w następujących celach: 
  • potwierdzenie preferencji, udostępnienia określonych funkcji i usługi, czyli uzyskanie informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika, zapewnienie pomocy przy wypełnianiu formularzy w witrynie. 
  • potwierdzenie preferencji, udostępnienia określonych funkcji i usługi, czyli uzyskanie informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika, zapewnienie pomocy przy wypełnianiu formularzy w witrynie. 
  • reklamowych – dla dostosowania emitowanych reklam Rankomat do preferencji użytkowników oraz w celu wykorzystywania technologii retargetingu, która umożliwia kierowanie reklam na stronach internetowych podmiotów trzecich (naszych Partnerów) do Ciebie, jeśli byłeś w przeszłości już zainteresowani naszymi produktami i usługami, 
  • zapewnienia bezpieczeństwa, czyli wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji. 
 6. Rankomat umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii „cookies” na swoich stronach internetowych w następującym zakresie: 
  • cele marketingowe: 
   1. umieszczanie kodów mierzących zliczających emisję i kliknięcia (np. liczbę wypełnionych formularzy za pośrednictwem serwisów Rankomat) na stronach internetowych Rankomat - w ten sposób mierzona jest efektywność danej kampanii; 
   2. wykonywanie działań marketingowych Facebook – na stronach internetowych Rankomat umieszczany jest piksel Facebooka – jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Ciebie na stronach Rankomat. Dane z piksela można wykorzystać w poniższym zakresie: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenie grup odbiorców reklam, używanie innych narzędzi reklamowych Facebooka; 
   3. na stronach internetowych Rankomat zamieszczane są również pliki „cookies”, które, w oparciu o ustalenie preferencji użytkownika, umożliwiają Rankomat prowadzenie kampanii reklamowych w technologii Google Adwords lub Google Adsense - w ten sposób mogą być kierowane do Ciebie interesujące Cię reklamy, zarówno na stronach Rankomat, jak i poza nimi. 
  • badania i analizy usług: 
   1. pliki „cookies” związane z badaniami sieci Internet pochodzą od spółek Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Gemius S.A. oraz Google Inc.Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics oraz Gemius, witryna działając w oparciu o odpowiednie umowy z wymienionymi podmiotami, zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach.W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 
   2. Rankomat uczestniczy także w Polskich Badaniach Internetu a zasady prowadzenia badania sieci Internet dostępne są na następujących stronach internetowych: http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci oraz http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala. Każdy z użytkowników sieci Internet może sprzeciwić się uczestnictwu w ww. badaniu poprzez: akceptację specjalnego „cookies” z klauzulą rezygnacyjną (http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php), konfigurację przeglądarki tak, aby usuwała pliki „cookies” przy jej zamknięciu, konfigurację przeglądarki tak, aby nie przyjmowała plików „cookies” i nie akceptowała technologii localStorage. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.gemius.pl/cookie-policy.html.
 7. Kontrolowanie plików „cookies” przez użytkownika możliwe jest w poszczególnych przeglądarkach internetowych, w ustawieniach prywatności. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików „cookies”, może zmienić ustawienia przeglądarki, ale wyłączenie obsługi plików „cookies” wykorzystywanych dla celów bezpieczeństwa, czy określenia preferencji utrudni korzystanie ze stron internetowych Rankomat, a w niektórych przypadkach uniemożliwi korzystanie z określonych funkcjonalności (np. porównywarki ofert ubezpieczeniowych i finansowych).W celu zarządzania ustawieniami „cookies”, użytkownik wybiera z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 
 8. W serwisach internetowych Rankomat wykorzystywana jest także technologia localStorage, która zbliżona jest do technologii „cookies”. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie danych lokalnie. Jest bezpieczniejsza, a dostęp do danych w niej zapisanych ma tylko strona internetowa, która je tam wprowadziła. Umożliwia również przechowywanie większej ilości danych bez wpływu na wydajność strony internetowej, ponieważ nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Taka funkcjonalność umożliwia większą swobodę w dostosowaniu strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Dane w localStorage są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności. W przypadku serwisów Rankomat, localStorage wykorzystywane są przede wszystkim w celach analitycznych. 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o ich wysłanie pod adres: bok@grupaebroker.pl lub iod@rankomat.pl.
 2. Stan na dzień: 17.08.2021
Loading